EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Hükümlü Ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik

ZİYARET EDEBİLECEK KİŞİLER

    Madde 9 - Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi gelin, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasında olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

    (Değişik fıkra:28/07/2007 - 26596 S.R.G Yön/1.mad; Değişik cümle: 06/11/2009-27398 S.R.G Yön/1.md.) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

 

KOĞUŞLARIN ZİYARET SAATLERİ

PAZAR GÜNÜ

B BLOK 09:30-10:30

C BLOK 11:30-12:30

D BLOK 13:30-14:30

A BLOK - E BLOK 15:30-16:30

 


Not : Açık görüşler her hafta pazar günü olmaktadır.

 

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz. Webmaster : Ferhat YÜKSEL